HISTÒRIA

Tot seguit trobareu una descripció històrica de la trajectòria de BTT MORELL des dels seus inicis.

 
ELS INICIS

BTT Morell, com a grup o agrupació de persones aficionades a la pràctica del ciclisme de muntanya que és, podríem dir que té els seus inicis molt abans que es comencés a utilitzar aquesta denominació per a referir-se a aquest grup.

Moltes de les persones que formen part del grup que ens ocupa possiblement amb anterioritat ja havien format part d’un grup inicial més o menys originari de l'actual, amb el pas del temps algunes d'aquelles persones ho van acabar deixant i en canvi se n’hi van anar afegint d’altres, sovint tots plegats en ocasions havien sortit a pedalar de manera independent els uns dels altres en grups diferents o bé de manera individual, per tant no podríem referir-nos estrictament a un sol grup inicial si no a diferents grups de gent que per circumstancies diverses van acabar per unir-se formant un sol grup, ignorant en tot moment que aquest acabaria tenint un nom propi que l’identifiqués.

Possiblement els inicis els podríem situar entre els anys 2007 i 2008, període durant el qual el grup es va anar gestant, formant i consolidant, però no va ser fins a principis del 2009 que es va començar a utilitzar la denominació de BTT Morell per a referir-se a aquest nou grup de gent que els unia una mateixa afició per la practica d'un esport i l'aventura, concretament va ser arran de la creació d’una adreça de correu electrònic quan es va a utilitzar per primer cop la denominació actual del grup tal com s’explica més endavant.


ELS MEMBRES

La totalitat de les persones que d’alguna manera o altra formen o han format part d’aquest nou grup que va sorgir podem dir que en cap ocasió han coincidit totes juntes en un únic esdeveniment, sigui sortida, ruta, marxa, reunió, àpat, etc., no obstant això el grup ha arribat a aglutinar un total de quasi una trentena de persones interessades en formar-ne part.

El nombre màxim de persones que han coincidit en una mateixa sortida ciclista de BTT Morell ha estat de tretze, el nombre màxim de participants en una marxa ha estat de nou i va ser l’1 de maig de 2010 a la X Marató dels Monegros, i el nombre màxim de participants en una ruta organitzada per BTT Morell ha estat de nou, per una banda a la Ruta del Císter realitzada el maig de l'any 2010 i també el juny de 2011 a la Raids al Vent, una ruta de 274 Km. que volta la comarca de l’Alt Empordà.

Amb el pas del temps i per circumstancies diverses algunes de les persones que han format part de BTT Morell han deixat la seva activitat ciclista amb el grup sigui de manera temporal o permanent, d’altres en ocasions d’una manera o altra s’han anat desvinculant del grup, alguns però mantenint-hi una interacció més o menys constant, però podem dir que la majoria de membres continuem actius.

Actualment BTT Morell el formen persones de diferents edats i sexes, i de procedència diversa que es van anar integrant en el grup amb la seva participació d’una manera més o menys constant, depenent de les possibilitats personals de cadascú, però que en tot moment han mostrat la seva voluntat de formar-ne part i de poder estar assabentats en tot moment de les sortides i de la resta d’activitats que es vagin organitzant i realitzant a través del grup.


LA DENOMINACIÓ

Arran de la inquietud que es despertava en el grup, i de la necessitat d’establir un nexe de comunicació entre tots els seus membres per tal de poder difondre qualsevol activitat que es decidís realitzar, i alhora tenir un espai a la xarxa on poder emmagatzemar les fotografies que es fessin de les sortides, rutes i marxes en que participéssim i alhora poder compartir-les per tal que estiguessin disponibles per a tots el membres del grup, el 21 de gener de 2009 es va crear la nostra adreça de correu electrònic Hotmail (btt_morell@hotmail.com) per tal de poder satisfer aquestes necessitats, creant-se al mateix temps una xarxa entre totes aquelles persones interessades en formar-ne part i ser membres de BTT Morell a la qual amb el temps s’hi han anat unint, com ja s'ha dit abans, un seguit de persones de diferents edats i sexe, aixi com de procedència diversa.

Fóu justament a partir d’aquest moment que es començà a utilitzar la denominació de BTT Morell per a identificar i referir-se al grup.


PRESÈNCIA A INTERNET

Com ja s'ha dit abans, aquesta presència a la xarxa es va iniciar el 21 de gener de 2009 amb la creació de l’adreça de correu electrònic Hotmail per tal d'establir un nexe de connexió entre tots els membres del grup i que alhora ens proporcionava un espai d’emmagatzematge per a poder ubicar-hi i compartir les fotografies de les sortides, rutes, etc.

Per tal de poder fer difusió de l’activitat del grup BTT Morell, el dia 27 de gener de 2009 un dels seus membres va crear, a través del seu perfil a la xarxa social Facebook, un grup anomenat inicialment “BTT Morell”, el nom del qual més tard es va modificar en crear-se un perfil propi per a BTT Morell a la xarxa Facebook (tal com s’explica més endavant), per tal de poder distingir clarament el perfil del grup, el qual actualment rep el nom de “BTT MORELL (Grup)”.

El dia 14 d’agost de 2009 un altre membre de BTT Morell, i arran de la primera ruta de caràcter anual que s’havia realitzat recentment, la Pedals de Foc, va crear un perfil a Blogspot anomenat bttmorell per tal de donar a conèixer les vivències d’aquella aventura en la que hi van prendre part sis bikers entre els quals s’hi trobava el creador d’aquest bloc, aquesta iniciativa no va prosperar quedant-se a mig fer, l’únic article que s’hi va publicar no es va desenvolupar i es troba incomplet i mancat de contingut ja que no s'hi va acabar de publicar tota la informació referent a la realització d’aquella ruta.

Quasi un any i dos mesos més tard, concretament el dia 12 d’octubre de 2010, es va crear un compte a Google arran de la organització de la 2a Avellana Bike.

Paral·lelament, el mateix dia també es creaven comptes a Blogspot, Blogger i Picasa, els dos primers van ser creats per tal de poder difondre aquell esdeveniment des dels blocs que es van crear seguidament amb les aplicacions Blogspot i Blogger, concretament el primer d'ells va ser el creat amb Blogspot el qual per manca de possibilitats i d’opcions de configuració esdevingué com “L’Arxiu de BTT Morell“ que vindria a ser una mena d’eina de suport i d’enllaç a altres espais web en cas de ser necessari, així finalment es va crear el segon bloc amb Blogger ja que ens oferia molts més avantatges i opcions de configuració, i que restaria des d'aleshores com la nostra pàgina oficial anomenada “BTT Morell“ (a la qual et trobes en aquests moments), on s’hi anirien publicant les noticies més rellevants de l’activitat del grup i també altres noticies d’interès del món del ciclisme. Tot seguit es va crear un tercer compte a Picasa amb la finalitat de poder publicar-hi i difondre les fotografies que es fessin d’aquell esdeveniment així com d’altres que s’anessin realitzant en el futur.

Posteriorment, el dia 23 d’octubre de 2010 es va crear una segona adreça de correu electrònic a traves de la xarxa PerfilCAT, la qual disposava d’un domini .cat, amb la finalitat de poder-la utilitzar per a obrir i gestionar nous comptes de BTT Morell en diferents espais de la web destinats a publicar-hi diferents tipus de continguts, i bàsicament per tal de no col·lapsar l’altra adreça de correu que disposavem amb missatges de notificacions dels nous comptes que s’anessin obrint, per aquest motiu no s’ha difós la nova adreça electrònica.

Tot seguit, veient que el fet de poder disposar d’un perfil propi a Facebook es convertia quasi en una necessitat per tal de poder identificar totes les publicacions fetes a traves del grup, el mateix dia 23 d’octubre de 2010 també coincidint amb la preparació de la 2a Avellana Bike i per tal de poder difondre aquest esdeveniment, es va crear un perfil que rebé el nom de “BTT Morell”, nom que inicialment havia rebut el grup que hem comentat abans, així a partir d’ara es podrien identificar amb BTT Morell totes les publicacions fetes a través del mateix perfil i també les fetes a través del grup, i alhora poder gestionar el grup des del propi perfil que s'havia creat.

El mateix dia 23 d’octubre de 2010 també es creà un altre perfil de BTT Morell per tal de fer difusió de la nostra activitat i en concret de l’esdeveniment que s’estava preparant en aquell moment, aquesta vegada era a la ja desapareguda xarxa social PerfiCAT.com (http://www.perfilcat.com/u/bttmorell), el qual ja no és accessible.

Més tard, el dia 11 de novembre de 2010 també es creà un compte a la xarxa social Twitter per a poder difondre la nostra activitat a través d’aquesta xarxa mitjançant la publicació dels famosos twits, tal com son coneguts els missatges curts que s’hi publiquen, o piulades traduït al català.

A finals de l’any 2010 també es va crear un perfil de BTT Morell a Youtube, creant-se així el canal de BTT Morell dins aquesta plataforma per tal de poder ubicar-hi els vídeos que s’enregistressin durant les diferents sortides i rutes. No va ser fins els dies 29 i 30 de maig de 2011 que s’hi van publicar els primers vídeos, es tracta d’una presentació de fotografies realitzada per un membre de BTT Morell feta a partir de les fotos que es van fer durant la realització de la ruta Pedals de Foc el juny de 2009, que per motius d’espai i de durada es va haver de dividir en quatre parts per tal de poder-lo publicar, a les quals se’ls va afegir una capçalera comuna i alhora identificativa de cadascuna de les quatre parts.

El dia 24 d’agost de 2011 es va crear un compte de BTT Morell a Flickr per a poder disposar d’un nou espai per a la ubicació, publicació i divulgació de les fotografies.

Amb la reestructuració que durant l’any 2011 els administradors de Facebook han fet als grup existents a la xarxa social canviant-los el format i reduint-ne algunes de les possibilitats que ens oferien, com la creació d'esdeveniments, i en vista que les pàgines que es poden crear dins d’aquesta xarxa social ofereixen moltes més possibilitats que les que ens ofereixen els grups, el dia 5 de setembre de 2011 es va crear una pàgina a Facebook anomenada BTT MORELL - Agrupació de Ciclisme de Muntanya a través de la qual a partir d’aquest moment és des d’on es crearien els esdeveniments i se’n faria difusió dels mateixos així com de l’activitat de BTT Morell, restant el grup que es va crear en el seu dia en un segon terme però sense treure-li importància, seguint utilitzant-lo també per fer difusió de la nostra activitat. A partir d’aquest moment es disposava d’un perfil, d'un grup i d'una pàgina propis a la gran xarxa social Facebook.


LA IMATGE CORPORATIVA

El fet de disposar d’un nom propi que ens identificava i el fet d’haver creat espais a la xarxa amb aquest nom propi, requeria poder disposar d’una imatge pròpia que també ens identifiques, per aquest motiu inicialment, en crear l’adreça de correu a Hotmail, es va crear també un senzill logotip de línies simplistes i no gaire estètic, però mes valia això que res, la qüestió era poder disposar d’un avatar o logo identificatiu, el qual també va ser utilitzat des dels inicis del grup de BTT Morell a Facebook i durant els seus primers set mesos de vida.

No va ser fins el 20 d’agost de 2009 quan un amic de molts de nosaltres, vilatà del Morell i alhora membre de BTT Morell, que es dedica professionalment al disseny, la creació gràfica i la il·lustració, per iniciativa pròpia i de manera totalment altruista, ens va fer arribar una creació seva per tal que poguéssim disposar d’una nova imatge corporativa molt més moderna, vistosa i agressiva que ens identifiques com a grup, proposant-nos poder-hi fer qualsevol tipus de modificació que poguéssim considerar oportuna, a lo qual en aquell moment tothom va creure que ja estava prou bé i no calia fer-hi cap mena de modificació, aquella imatge és la que actualment encara conforma el nostre logotip identificatiu des d’aleshores.


L'EQUIPACIÓ

En reiterades ocasions, i des de feia temps, en diferents reunions de BTT Morell s'havia tractat sobre la necessitat de realitzar una equipació pròpia sense que en cap d'elles hagués prosperat la iniciativa.

Inclús s'havia barallat la possibilitat de fer-ho a traves del Club Ciclista El Morell amb dues propostes, be creant una equipació diferenciada de la que disposava el Club per als ciclistes de carretera que tingues un disseny amb un aire mes agressiu i que estes fabricada amb teixits mes apropiats a la practica del BTT, o be canviant els colors de l’equipació del Club mantenint-ne però el disseny, aquesta ultima opció resultava ser la mes econòmica ja que es podrien aprofitar els clixés de l’equipació existent, sense que finalment cap d’aquestes dues opcions tingues èxit. Nomes es va aconseguir a finals de 2009 fer un tiratge no massa elevat de jaquetes amb idèntic disseny que el del CCEM que incloïen el logo de BTT Morell al costat dret del pit, a mes del logo del CCEM que es trobava al costat esquerre.

No va ser fins a partir de l'abril de 2011 quan es va decidir de tirar endavant el projecte per crear una equipació pròpia, la qual ens pogués identificar com a grup alla on anéssim a pedalar.

El procés no ha estat fàcil, ja que això requeria la fase de disseny d'aquesta equipació. Inicialment es van mirar diferents fabricants i les propostes que aquests oferien, la majoria de les quals eren les típiques formes simètriques i estil·litzants que solen lluir la majoria d'equipacions ciclistes.

Nosaltres volíem quelcom original, amb la inclusió de certs elements que ens identifiques amb la nostra activitat, pedalar, i alhora amb una altra activitat paral·lela que no volíem menystenir ja que per a nosaltres també te una importància rellevant, ens referim als àpats, normalment esmorzars, que duem a terme en les nostres sortides i rutes, volíem que el paladar tingues representació a la nostra equipació, per aquest motiu es va decidir deixar la tasca de creació i elaboració del disseny a la persona que ja havia creat el nostre logo, en Dani, creiem que la seva iniciativa i professionalitat a l'hora de tirar els seus projectes endavant eren un punt clau per a arribar a aconseguir el nostre objectiu.

Desprès d'uns primers esbossos presentats a l'estiu de 2011, passant per varies modificacions i retocs per tal d'anar perfilant el disseny de l’equipació, així com l’adaptació del disseny als patrons del fabricants ha estat un procés que s'ha anat allargant en el temps.

També volíem que el disseny inclogués certs elements identificatius del nostre poble, en Dani ho ha sabut portar a terme amb la gràcia que el caracteritza, incloent-hi el símbol de l’escut del nostre poble, on s'hi pot apreciar la silueta del castell dels Montoliu, actual Ajuntament, l’església, i els plataners característics. A mes ha sabut simbolitzar perfectament amb imatges i frases que les acompanyen, la nostra afició per la practica de la bicicleta de muntanya i els àpats que ens acompanyen en les nostres aventures, així com la nostra proximitat a la costa i a la muntana i el fet que no ens faci por cap mena de repte ni pedalar per qualsevol tipus de terreny i de paisatge, sigui per la plana, la costa o la muntanya.

Mentrestant, i de manera paral·lela a la confecció del disseny, s'han fet comparatives entre diferents marques fabricants de roba ciclista per tal de decidir l'empresa que fabricaria la nostra, valorant en tot moment els preus, la qualitat dels teixts i la possibilitat de fabricar determinades peces de roba de l’equipació.

A principis de gener de 2012 en Dani ja ens ha presentat el disseny definitiu del mallot que formarà part de la nostra primera equipació, a la qual s'hi han hagut de realitzar els últims retocs per definir alguns petits detalls per tal d'esdevenir el disseny definitiu, tals com la inclusió al disseny inicial de variants cromàtiques i també la publicitat dels espònsors de manera que aquesta última es trobi integrada en el disseny de l’equipació per tal que no trenqui l’harmonia del conjunt però que alhora sigui fàcilment visible.

Tota aquesta tasca ha estat laboriosa però ja ha donat el seu fruit, un disseny exclusiu sense precedents en el disseny d’equipacions ciclistes, amb elements identificatius caracteritzats per una identitat pròpia que li donen vida i vistositat al disseny.

Finalment la nostra equipació ha sortit a la llum el dia 13 d'abril de 2012, amb una mica més de retard de l'esperat inicialment, però vist el resultat l'espera ha valgut la pena, i s'ha estrenat durant la sortida del diumenge 15 d'abril en la que vuit bikers l'han pogut lluir sobre les seves bicicletes.

A continuació es mostren una sèrie d'enllaços a les diferents entrades que s'han publicat en aquest portal i en referència a la nostra equipació.

ELS PATROCINADORS
ENTRADES RELACIONADES AMB L'EQUIPACIÓ
06-09-2011 Crònica. Demana la teva equipació de BTT MORELL

29 comentaris:

 1. На странице ссылка на гидру клиенты могут приобрести продукцию поодиночке, а также значительными частями. Разыскать требуемый продукт довольно легко – допускается проанализировать стоимость, либо открыть показатели дилеров. Тут есть возможность приобрести особые субстанции, мобильные гаджеты и дорогостоящую информацию. Умелые реализаторы сайта HydraЮнион имеют специальный показатель, он отображается всем клиентам магазина.

  ResponElimina
 2. Вот тут http://sportery.ge/index.php?subaction=userinfo&user=ikyjuqi представлен доступный перечень выставленного товара. На форуме Хидра слишком тяжело получить товар нормальным вариантом, а оплату принимают лишь через виртуальные счета. На Гидра найдется на удивление в избытке определенного товара, который доступен всем пользователям мировой сети.

  ResponElimina
 3. Широченный перечень по-настоящему значительных электронных единиц опубликован на сайте http://spc2.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=29487. За эфир любой желающий сможет скупить ценные бумаги или драгметаллы. Биток ежегодно показывает стабильный подъем, по этой причине средства следует содержать как раз в такой криптовалюте. Биткоин уже длительное время является заурядностью и потребляется где угодно.

  ResponElimina
 4. Юзеру не нужно самолично видеться с торговцем, любую закупку допустимо провести дистанционно. В целях проплаты продуктов в маркетплейсе Hydra RU берут цифровые кошельки, или биткоины. Формирование криптовалюты дало шанс любым клиентам маркетплейса http://www.haoshajianshen.com/home.php?mod=space&uid=89912 выполнять скрытые сделки на всяком расстоянии.

  ResponElimina
 5. Набрать технологическое оборудование http://www.123.cooking/profile.php?u=asaleje заказчик может в реестре имеющихся аппаратов. На страницах сайта компании «РЭП» г. Барнаул имеется немыслимый перечень генераторов пара. Промышленные устройства для выработки пара, прежде всего, совершают работу на угольном топливе, но существуют аппараты и на газу.

  ResponElimina
 6. На прогулке можно узнать прошлое древних сооружений, оценить рассказ гида и поклацать фото для памяти. Представители фирмы Gides реализуют свою деятельность в среде туристического бизнеса более чем давно. Только лишь бла бла кар Чебоксары Канаш позволит путешественникам действительно насладиться экскурсией в городке. Путешествия по отечественным городкам – в настоящее время интересное и познавательное времяпровождение для каждого желающего.

  ResponElimina
 7. На просторах глобальной паутины найдется существенное число мест проведения досуга. Онлайн игрушки и личностные беседы между людей дает возможность устанавливать группы союзников по некоторым направлениям. Также предзаказ на гидре – один из наиболее посещаемых проектов, предоставляющий зашедшим юзерам огромнейший ассортимент для проведения досуга.

  ResponElimina
 8. Для транзакции стоит использовать биток или эфир. Crypto currency – это весьма надежный способ сделать покупку на Hydra RU. Расчет за товар на сайте гидра сайт оригинал ссылка выполняется лишь в виде электронного перевода. Для анонимной операции продукта чаще всего используют крипту. Восполнить баланс запросто возможно в собственном кабинете пользователя после активации.

  ResponElimina
 9. Скрытные приобретения продукции платформа гидра – каким образом работать с порталом UnionГИДРА в мировой сети?

  ResponElimina
 10. Работа на удаленке, в частности, фриланс, многочисленные исполнителиВзять персональный перевод в сети не так уж и просто, но в то же время, вполне реально. Представлено огромное множество сайтов, которые позволяют направлять денежки полностью без отслеживания как использовать гидру. большинство получают проблему анонимного платежа денежных средств.

  ResponElimina
 11. HydraRU обеспечивает своим пользователям серьезный состав предметов по наиболее доступным ценам от производителя. Для регулярных покупателей ссылка на гидру в тор браузер доступны акции. Каждый первый посетитель может зарегиться на платформе и анонимно произвести сделку на конкретную сумму. На платформе присутствует множество производителей проверенного товара.

  ResponElimina
 12. Специализированное оборудование не потребуются, для начала работы IP-телефонии нужно только ПК. Комплекс услуг номер 495 способствует переадресации сообщений или переносить звонящего в режим ожидания. TELCOM обеспечивает клиенту устойчивую связь для осуществления звонков в любом направлении. При подключении виртуальной телефонии используется новые программы.

  ResponElimina
 13. Команда Tel Com предоставляет всем пользователям возможность оформления виртуального телефона. Только голосовая почта обеспечит высокое качество связи и звонки на телефон круглосуточно. По городу Нижний Новгород подключение виртуального телефона от оператора ТелКом – это наиболее прибыльное предложение на рынке.

  ResponElimina
 14. Не стоит забывать, что не верифицированный способ транзакций платежных средств не дает полноценной безопасности сделки. Доступный каталог закрытых систем переводов реально отыскать в маркетплейсе гидра семена. Ни для кого не секрет, что в интернете имеется немыслимое количество проектов где можно вывода денежек скрытно. Любой пользователь, отправляя денежные средства на анонимный электронный кошелек, не может позже подтвердить правоту собственных транзакций.

  ResponElimina
 15. Охрана от кибер нападений – полезные консультации на медийном проекте гидра киви

  ResponElimina
 16. Как зарегистрироваться на сайт Hydra с ПК? Существует большое множество линков, по которым потребитель сможет попасть на гидра ростов. СвежийДоступный список зеркальных url реально запросто открыть в глобальной паутине. Для начинающих потребителей может быть проблематично залогиниться на торговый сайт Гидра.

  ResponElimina
 17. Мультиканальная маршрутизация позволит авторизироваться на сайте моментально и безопасно. Дополнительно допускается применить инкогнито при авторизации в онлайн-магазине Hydra RU. Для стабильного соединения с удаленным серваком магазина понадобится хороший прокси. Залогиниться на gidra com очень просто с помощью уникального браузера Тор.

  ResponElimina
 18. Как спастись от атаки мошенников, можно узнать небольшое количество адекватных советов. Бывает большое множество способов защитить стационарный компьютер от кибер атаки. Множество вариантов, которые клиенты отыщут на портале ссылка на гидру hydraruzxpnew4af, всегда актуальные. Используйте сайт, на котором возможно прочитать действенные наставления опытных участников сообщества.

  ResponElimina
 19. Большей частью хакеры взламывают пользователей на предмет финансового интереса. В мире ИТ методов довольно просто стать жертвой преступников. Интерактивный интернет-портал рабочие ссылки на гидру онион – ваш оптимальный ассистент при борьбе с сетевыми вмешательствами. Хакеры осуществляют преступные деяния по различным поводам.

  ResponElimina
 20. Правонарушители имеют возможность выйти на аппарат юзера и заполучить онлайн-доступ к важной инфе. Наиболее простейший путь хака – это закачка вредоносных программ, например, вирусы. Первым куском интернет безопасности оказывается протекция сетевого устройства, через которое производится доступ в интернет http://bbs.lm-goodcar.com/home.php?mod=space&uid=17333.

  ResponElimina
 21. Ни для кого не секрет, что в интернете расположено сколько угодно сайтов где можно зачисления денежных средств без регистрации. Какой угодно клиент, отправив денежные средства на закрытый электронный кошелек, не подтвердит законность собственных действий. Не нужно забывать, что закрытый вариант транзакций денежных средств не даст настоящей защиты операции. Полноценный реестр персональных систем проплат реально определить в магазине http://eduli.net/home.php?mod=space&uid=1453.

  ResponElimina
 22. Также http://91smp.com/space-uid-90473.html – единственный из особо знаменитых ресурсов, предлагающий своим пользователям огромный ассортимент для развлечений. Современные игры и групповые отношения между клиентов позволяет собирать сообщества сторонников по некоторым сферам. На просторах интернета размещено существенное число развлекательных ресурсов.

  ResponElimina
 23. Обеспечить доступ к банковским карточкам пользователя для опытнейшего кибер-преступника не составит труда. Используйте лишь http://red-dead.ru/index.php?subaction=userinfo&user=afehawun для доступа на главный проект Гидра. Конечным предметом кибер-мошенников считается атака вашего ПК. В период хакерской атаки юзер практически не разгадает, что на его ПК находится сторонний софт.

  ResponElimina
 24. Для надежности возможно использовать невидимость при авторизации на сайте ГидраРУ. Залогиниться на http://gimnazia-lanchkhuti.ge/index.php?subaction=userinfo&user=ywogy можно используя новейший браузер TOP. Для высокоскоростного соединения с головным сервером маркетплейса нужен отличный ВПН. Интеллектуальная переадресация позволяет авторизоваться на сайт моментально и анонимно.

  ResponElimina

Aquí pots opinar sobre aquest article, deixa'ns el teu comentari.